Social förening på gräsrotsnivå

En social förening på gräsrotsnivå har sett dagens ljus

En social förening på gräsrotsnivå har sett dagens ljus

Vi är ofta missnöjda med vår sociala situation, och med hur samhället fungerar, och vi ställer gärna krav på “makthavarna”. Men vad gör vi själva åt det hela egentligen, och hur är det med vårt eget ansvarstagande? Ja, det överlåter jag till läsaren att själv svara på. Jag nöjer mig med att konstatera att vi säkerligen får vad vi förtjänar. Men, vi kan, om vi vill, förtjäna något bättre. Vi kan ta vårt ansvar, och var och en göra vad vi kan för att skapa bättre förhållanden. Vi är ju sociala varelser, så samhället är, trots allt, vårt ansvar, och ansvaret samtidigt vår frihet.

Det kan synas stort, svårt och utopiskt. Ja, det är det också, om vi väljer att tro så. Men, det kan också vara enkelt, och något som alla kan klara, om vi väljer att tro det. Något som alla bör kunna klara är att registrera sig som medlem i en samhällsförening vilande på “ekogrund“, såsom nybildade Ronneby Samhällsförening. Om du ännu inte har någon sådan förening i din hemkommun, kan du anmäla intresse för en dylik förening i svarsformuläret till denna enkät. Ju fler, som tar detta lilla men stora steg och förenar sig i dylika föreningar, desto snabbare kommer resultaten, och desto tydligare blir det hur enkelt det i själva verket kan vara att åstadkomma önskvärda förändringar. Det finns en enorm kraft i de mångas ansvarstagande, en kraft som bara ligger där och väntar på att frigöras. En samhällsförening vilande på ekogrund har en ordning och ett upplägg som kan hantera dylika krafter, och omsätta dem i en gemenskap som passar alla. Hierarki och åtlydande har haft sin tid. Det är dags för en enande ordning och personligt ansvarstagande.

Ett enande på ekogrund

För att vi människor skall kunna fungera tillsammans behövs en enkel och väl fungerande gemensam grund för levernet och samvaron, en grund som alla kan omfamna, och som kan bidra till att ena oss mitt i vår individuella mångfald. Detta är syftet med den “ekogrund” som ligger som paragraf 1 i stadgarna för den ideella föreningen Ronneby Samhällsförening, som hittills är den enda sociala föreningen som vilar på ekogrund. Men, fler dylika föreningar kommer förhoppningsvis att se dagens ljus framöver.

Föreningen har, som framgår av paragraf 2 i föreningens stadgar, till syfte att via konkreta initiativ från medlemmarnas sida, och ett aktivt socialt utvecklingarbete i allmänhet, främja en social gemenskap/samhällsordning baserad på ekogrund. I det sociala uppbyggnads- och utvecklingsarbetet, som skall präglas av uppbyggande handlingar, skall även tagas integrerande hänsyn till allmänna, ekonomiska, ideella och unicitetiska behov, t ex via en gemensam servicecentral (ett Närcentra) inom respektive närområde. Föreningens verksamhet riktar sig till hela kommunområdet.

Föreningen skall vara öppen för alla, med såväl fysiska personer (myndiga privatpersoner) som juridiska personer (organisationer med eget organisationsnummer) som medlemmar. Medlem skall sympatisera med föreningens syfte, samt i sitt föreningsarbete vara villig att följa den ordning som gäller för föreningen.

Kommunens delområden skall vara indelade i lämpliga och lagom stora närområden, som i sin tur skall vara indelade i ett antal basenheter. Dessa basenheter skall kunna bestå av såväl fysiska som juridiska personer. Medlemmarna inom respektive basenhet väljer ut en person att representera dem inom närområdet, och representanterna inom respektive närområde väljer i sin tur ut en person att representera närområdet vid föreningsstämman. Nämnda val, liksom allt beslutsfattande inom basenheter och närområde, skall ske enligt konsensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet alltid skall gälla. Valda personer skall vara medlemmar i föreningen, samt ha sin hemvist inom den basenhet/det närområde de representerar.

Om du, som är hemmanhörande i Ronneby kommun, finner ovanstående intressant bör du absolut registrera dig som medlem i Ronneby Samhällsförening. Det kostar inget att vara medlem, och du bestämmer själv om, när och hur du vill engagera dig i föreningen. Registrerar dig gör du enklast via detta registreringsformulär. För övriga, som finner ovanstående intressant, går det som nämnt ovan bra att anmäla intresse för att vara med i en social förening av samma slag som Ronneby Samhällsförening via svarsformuläret i denna enkät, så kommer Ekokuriren och Ronneby Samhällsförening att se till att en dylik förening kan komma till stånd i den kommun där du har din hemvist. Enade är vi starka, och tillsammans klarar vi mer än vi tror.

Taggar: , , , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*