Ekorörelsen, ständigt i rörelse

Ekorörelsen, ständigt i rörelse mot en ljusnande horisont.

Det har inte varit någon aktivitet här hos Ekokuriren under den senaste tiden. Detta betyder dock inte att ekorörelsen har stannat upp. Den är hela tiden i rörelse, oavsett om det händer något här eller inte. Dessutom är ju inte Ekokuriren någon nyhetstidning, som tvångsmässigt måste fyllas på med nya inlägg varje dag, i vanlig slit och släng-anda, utan mer ett uppslagsverk med ständigt aktuella inlägg, dvs inlägg utan bäst före-datum. Här finns redan tillräckligt med idéer, synpunkter, förslag och möjligheter för att kunna åstadkomma en nästan total förändring, i en helande och uthållig riktning, såväl av vårt eget varande som av det samhälle vi f n befinner oss i, och är en del av.

Häng med i ekorörelsen

För att det skall bli någon märkbar förändring behöver dock många fler engagera sig, t ex i den typ av ekorörelse som finns beskriven nedan. Engagemanget måste inte vara så stort och omvälvande. Du gör helt enkelt bara vad som passar dig. och som du vid varje tillfälle har lust med. Du kan troligen hitta något som passar just dig inom någon eller några av de nedan presenterade ekoorganisationerna. Gör du inte det så finns här information om fler möjligheter att engagera sig i ekorörelsen. All verksamhet inom ekorörelsen är ideellt organiserad, och den finns till för dig. Visserligen finns dessa ekoorganisationer ännu så länge bara etablerade i Ronneby kommun, men vi hjälper mer än gärna till med att etablera ekorörelsen i många fler kommuner. Hör av dig direkt till de olika organisationerna, eller till oss här hos Ekokuriren, via någon av kontaktvägarna på vår kontakt-sida, alternativt via kommentarer nedan.

Ekotjänsten i Ronneby

Varuhus i tjänster på gång.

Ekotjänsten i Ronneby, som f n befinner sig ett uppbyggnadsskede, är tänkt att fungera som något av ett varuhus i tjänster, inrymmande såväl tjänste- och service-verksamhet som allehanda bemannings- och entreprenad-verksamhet. Verksamheten vänder sig såväl till enskilda människor som till organisationer, och söker f n både uppdragstagare och uppdragsgivare. Läs gärna mer, bl a på sidan “Låt oss fylla poolen… så att det går att bada i möjligheterna”. Både Ekokuriren och Ekotjänsten i Ronneby hjälper, såsom nämnts ovan, gärna till med att etablera ekorörelser av detta slag i många fler kommuner. Hör dig av till oss, och bli en del av förändringen.

Ronneby Ekomarknad

Häng med och handla här!

Ronneby Ekomarknad har till uppgift att tillhandahålla ekoprodukter inom Ronneby kommun. Ett varuhus på ekogrund med lokal förankring är på gång, och en ebutik finns redan tillgänglig. Denna har dock ännu så länge ett tämligen begränsat sortiment, och behöver förfinas ytterligare. Ebutiken är dock i fullt fungerande skick, så det går bra att göra beställningar redan i detta uppbyggnadsskede, oavsett var i Sverige du befinner dig. Så länge som det inte finns något varuhus på ekogrund i din kommun kommer nämligen denna ebutik att vara öppen även för dig. Så häng med i denna lokala, nyskapande process och ekorörelse. Det behövs nya grepp i handeln, och både vi och Ronneby Ekomarknad hjälper gärna till med att etablera varuhus på ekogrund i många fler kommuner.

Ronneby Ekoförening

Ett lokalt nav i ekorörelsen.

Skapandet är fundamentalt för livet, och livet i sig en ständigt pågående skapelseprocess. Detta gäller även för människan. Men skapandet måste ske i harmoni med den natur och det kosmos vi lever i, och givetvis i harmoni med oss själva. Ronneby Ekoförening, som är själva navet i ekorörelsen inom kommunen, visar med sin nyskapande verksamhet hur detta går till, samt hjälper oss att hitta vägen. Om du vill ha personlig hjälp med att hitta vägen kan du anmäla dig till Ekokursen. Denna möjlighet finns emellertid ännu så länge enbart tillgänglig i Ronneby, men både Ekokuriren och Ronneby Ekoförening hjälper gärna till med att etablera såväl nya ekorörelsenav, i form av lokala ekoföreningar, som nya ekokursen-möjligheter i många fler kommuner.

Ronneby Samhällsförening

Beställ ett nytt samhälle!

Ronneby Samhällsförening registrerades som ideell förening i slutet av år 2010, men aktiverades först under 2012. Ambitionen, som kanske kan ses som övermaga, är att lotsa vår sociala samvaro, dvs vår gemenskap/vårt samhälle, in i en mer harmonisk dimension. Vi, och samhället, kan fungera så mycket bättre, på alla plan. Så, kära medmänniskor, låt oss sätta igång. Låt oss påbörja helandet av både oss själva och samhället. Låt oss börja ta ansvar på ett sätt som vi kanske aldrig tidigare har gjort. Låt oss påbörja vandringen in i frihetens land.

Det är ingen svår vandring, om du tror det, utan tvärtom en oerhört mycket enklare vandring än den vi människor hittills har företagit oss. För att göra vandringen ännu enklare finns dessutom möjligheten att beställa ett nytt samhälle. Mer information om detta finner du på denna sida. Ta vara på den möjligheten, om du inte redan har gjort det. Det kostar bara lite mod, du har livslång ångerrätt, det finns inga dolda kostnader, och modellen bör passa alla. Leverans sker när tillräckligt många beställningar har kommit in, och erbjudandet gäller oavsett var i landet du har din hemvist. Erbjudandet riktar sig alltså inte enbart till de som är hemmahörande i Ronneby kommun, utan till alla människor som önskar sig ett fungerande samhälle.

Taggar: , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*