En rak fråga söker ett rakt svar

Jag, och hela naturen, vill att du svarar på denna fråga

Skulle du vilja leva i ett samhälle som har samma grundläggande ordning och upplägg som Ronneby Samhällsförening, om möjligheten skulle finnas?

Nedan finns utdrag av det viktigaste i föreningens ordning och upplägg. För mer utförliga beskrivningar innan svar kollar du förslagsvis i första hand under Ekogrund, Medlemskap och Organisation, eller i föreningens Stadgar, som dock saknar kommentarer. Svarar gör du i formuläret nedan, och vi ser fram emot ditt svar oavsett om det är bejakande eller ej.

Om dittt svar är Ja, och du är hemmhörande i Ronneby kommun, registrerar du dig förslagsvis som medlem i Ronneby Samhällsförening på denna sida, om du inte redan har gjort det. På Ronneby Samhällsförenings webbsajt kan du också delta anonymt i en omröstning rörande samhällsförening på ekogrund.

Om du har din hemvist i en annan kommun, och vill vara medlem i en samhällsförening som har samma grundläggande ordning och upplägg som Ronneby Samhällsförening, markerar du helt enkelt rutan för intresseanmälan i enkäten nedan. När det har inkommit tillräckligt många intresse-anmälningar från din kommun ser Ekokuriren eller Ronneby Samhällsförening till att en lokal samhällsförening på ekogrund kan komma till stånd även i din hemkommun. När det är dags för den processen hör vi oss givetvis av till dig.

Hör gärna av dig med frågor och synpunkter, antingen under kommentarer nedan eller via någon av kontaktvägarna på Ekokurirens kontakt-sida. Kontaktvägarna på kontakt-sidan kan du givetvis också använda dig av för att svara på enkäten, även om det naturligtvis är enklast via svarsformuläret nedan.

Föreningens grundläggande ordning

En enande, helande och frigörande levnadsgrund kallad ekogrund, där eko, som samlande begrepp, står för:

1. En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

2. En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

3. En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

4. En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

5. En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

Föreningens organisation och representantskap

En horisontell beslutsordning och organisation som mycket väl också skulle kunna vara samhällets ordning.

Kommunens delområden skall vara indelade i lämpliga och lagom stora närområden, som i sin tur skall vara indelade i ett antal basenheter. Basenheterna kan bestå av såväl fysiska som juridiska personer. Medlemmarna inom respektive basenhet väljer ut en person att representera dem inom närområdet, och representanterna inom respektive närområde väljer ut en person att representera närområdet vid stämman. Nämnda val, liksom allt beslutsfattande inom basenheter och närområden, skall ske enligt konsensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet skall gälla. Valda personer skall vara medlemmar i föreningen, samt ha sin hemvist inom den basenhet/det närområde de representerar. Förordnandet gäller tills vidare. Valda personer skall förutom att representera sin basenhet respektive sitt närområde även fungera som samordnare inom basenheten/närområdet. För föreningen i dess helhet ligger samordningsansvaret hos föreningens ordförande.

Enkät om intresse för samhällsförening på ekogrund

Vi går ut med denna enkät som en följd av vårt ekoengagemang, samt för att få reda på hur det egentligen förhåller sig med intresset för samhällsförening på ekogrund. Ditt svar behandlas givetvis konfidentiellt och kommer inte att spridas utan ditt samtycke. Dock kommer Ekokuriren framöver naturligtvis att rapportera om det totala utfallet av denna enkät. De fält nedan som är försedda med asterisk är obligatoriska.

Skulle du vilja leva i ett samhälle som har samma grundläggande ordning och upplägg som Ronneby Samhällsförening, om den möjligheten skulle finnas? *

 Ja  Nej  Vet ej

Om du vill ha en samhällsförening på ekogrund även där du bor gör du en intresseanmälan här:

 Jag vill, när så är möjligt, vara medlem i en samhällsförening på ekogrund i min hemkommun.

Om du även kan du tänka dig att delta aktivt i detta samhällsbyggande anmäler du intresse här:

 Jag kan tänka mig att vara aktiv i föreningen, på ett sätt och i en omfattning som passar mig.

Om du har svarat "Ja" men inte önskar vara medlem i samhällsföreningen vill vi gärna veta varför:

Om du har svarat "Nej" hoppas vi att du vill berätta för oss vad det är som inte känns rätt för dig:

Om du har svarat "Vet ej" vill vi gärna veta vad det är som du ev saknar för att kunna bestämma dig:

Namn: *

Postadress:

Postnr:

Postort:

Hemkommun: *

Telefonnr:

Epostadress: *

Om du har frågor och synpunkter rörande denna fråga så är du välkommen att lämna dessa här:

Till sist en spamhindrande fråga: *
300+21=? 

Taggar: , , , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*