Fukushima värre än Tjernobyl

Vad hände egentligen i Fukushima Daiichi 11 mars 2011

Vad hände egentligen i Fukushima Daiichi den 11 mars 2011? Veten­skapmän från hela världen har försökt att förklara det för oss. En del av dem har gått i kärn­kraftindustrins ledband, andra som till exempel den amerikanske ingenjören Arnie Gundersen har gjort helt oberoende under­sökningar. Resultaten av dessa är mer än skrämmande.

I ett symposium som hölls i New Yorks medicinska akademi 11-12 mars i år redogjorde han för sina undersökningar. Han slog fast att det amerikansk-designade reaktorkomplexet i Fukushima Daiichi hade konstruerats av General Electric och byggts av amerikaner, och att företaget, för att pressa kostna­derna, hade avstått från att bygga de skyddsvallar som krävdes för att hindra att eventuella tsunamis skulle kunna skada reaktorerna.

Man visste att tsunamis ofta drabbar Japans kuster och att det har uppmätts tsunamivågor på 40 meter. Dessutom förlades vattenpumparna alldeles vid vattnet och dieselmotorena i reaktorbyggnadernas bottenvå­ningar. Eftersom skyddsvallen bara var 5,7 meter hög så slog tsunamin, som var cirka 15 me­ter hög, ut både dieselmotorer och pumpar. Katastrofen var ett faktum.

Hur mycket radioaktivitet spreds vid olyckan? Var det mer eller mindre än Tjernobyl?

Helt klart mer, påstår Gun­dersen. Ett av skälen till detta är att det var tre reaktorer samt en bassäng för använt kärnbränsle som kontinuerligt spydde ut ra­dioaktivitet, och som Gundersen säger, fortfarande avger strål­ning. Ett annat skäl är att det kokande vattnet i reaktorerna och bassängerna, som var helt oskyddade, gjorde att cesium och ädelgaser släpptes ut direkt till luften.

Enbart den första dagens mät­ningar visade att utsläppen motsvarade 30 000 gånger bak­grundsstrålningen. Visserligen spreds mycket ut över havet, medan nedfallet från Tjernobyl träffade fast mark. På grund av de mätresultat som finns tillgängliga så har Gundersen räknat ut att Fukushima hit­tills har släppt ut tre gånger så
mycket joniserande strålning som Tjernobyl.

Även Tokyo, som ligger cirka 20 mil från Fukushima, har drabbats. Gundersen har tagit prover på olika platser i staden, som han låtit analysera. Alla prover hade mer än 7000 Bequerel per kg. Något som i USA skulle kallas för högradioaktivt avfall. Han påpekade också att det finns många reaktorer med samma konstruktionsfel som Fukushima Daiichi, bland an­nat i USA. Inget kärnkraftverk i världen kan motstå ett sådant tryck som Fukushima Daiichi utsattes för.

Denna artikel, som är skriven av Eia Liljegren-Palmar, har hämtats från Miljömagasinet nr 15 2013.

Hela Gundersens anförande finns på https://tinyurl.com/d5kxhn9.

Mer information om kärnkraftskatastrofen vid Fukushima Daiichi.


On Fukushima Beach – En kritisk sammanställning rörande kärnkraftsolyckan vid Fukushima Daiichi.

Taggar: , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*