Hur är det med hälsosituationen?

Låt oss hitta vägen till en fungerande hälsa och hälsovård

Det är som det är med hälsosituationen i vårt land och vår värld, inte som det borde, kan man kanske sammanfatta det hela. Helt klart står det inte rätt till varken med vår egen hälsa eller med hälsovården. Något behöver göras, och några behöver göra det, och det med det snaraste. Men vad och vilka? Ett sätt kan vara att ett antal människor med intresse för och kunskaper om hälsa samlas och bildar en ideell förening i den kommun där de har sin hemvist, t ex Ekohälsan i Ronneby om det gäller Ronneby, och sedan successivt tar sig an att bygga upp en lokal hälsoverksamhet på ekogrund, där mänsklighet, helhetsperspektiv och individuell anpassaning är självklara ingredienser, och där det främst handlar om att hela människan i stället för att eliminera symptomen.

Dags för nya heltäckande grepp i hälsovården

Denna ekohälsa-verksamhet bör vara heltäckande och bl a innehålla hälsokontroll (inkl årlig hälsokontroll), hälsovård (även med egna vårdplatser), hembesök och ekohälsautbildning, samt ha ett intimt samarbete med andra eko- och hälso-organisationer. Även syn och hörsel samt tandvård bör ingå i verksamheten, och kropp och psyke bör ses som en helhet. I Ekohälsans heltäckande verksamhet bör dessutom finnas skolmedicinsk behörighet, och ett aktivt och nära samarbete med Stat, Kommun och Landsting. Ambitiöst? Javisst, men det behöver det nog vara om det skall kunna bli något riktigt bra.

Hör av er så att vi kan komma vidare med detta

Något förslag till stadgar för exemplet Ekohälsan i Ronneby har ännu ej tagits fram. Det får komma senare. Detta är bara ett första litet idéutkast, och ett upprop, för att samla tillräckligt många med kunskaper om hälsa, och med intresse för hälsa av det slag som beskrivs ovan, för att kunna gå vidare med projektet. Så hör av er nu alla läkare, sköterskor, terapeuter och andra som finner detta intressant, vare sig ni bor i Ronneby kommun eller ej. För vi behöver säkerligen samarbeta över gränserna för att det skall kunna bli något riktigt bra av detta. Men, som sagt, hör er av nu. Ert engagemang behövs, och det behövs nu. Ni kan använda er av tillgängliga kontaktvägar såväl på Ekokurirens kontakt-sida som på kontakt-sidan hos Ronneby Ekoförening. Det går givetvis också bra att använda kommentarer nedan.

Taggar: , , , , , , , ,
Kjell Askling

Om Kjell Askling

Visionär, naturälskare och organisatör som står med båda fötterna på jorden, och har lätt för att se helheten och sambanden. Har erfarenhet inom bl a handel, revision, ekonomi, företagsledning, politik, lagerarbete, montering, jordbruk, projektarbete och ekoutveckling.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*